Firmalar

ŞEKERBANK

ŞEKERBANK

Tüm çalışanlardan kurum kültürü kapsamında; açık iletişim ve sürekli gelişime inanan, müşteri ve sonuç odaklı, görevinin gerektirdiği bilgi ve deneyime sahip, dinamik ve takım çalışmasına yatkın olmaları bekleniyor. Yönetici pozisyonlarında ise, bu kriterlere ilave olarak yönetsel yetkinliklerinin de güçlü olması bekleniyor. Management Trainee programına katılım için; çok iyi derecede İngilizce bilmek, üniversitelerin tercihen iktisadi ve idari bilimler ile mühendislik fakültelerinden mezun olmak ya da idari bilimler dalında yüksek lisans yapmak yer almak aranan kriterler. Belirtilen koşullara uyan adaylar arasından yapılacak sınav ve mülakatlarda başarılı olanlar bu programa dahil ediliyorlar. İş başvuruları banka web sitesinden ve kariyer siteleri vasıtasıyla alınmaktadır. Müfettiş Yardımcısı ve Uzman Yardımcısı (MT) gibi toplu alımlarda ise internet sitelerinin yanı sıra gazetelerin insan kaynakları eklerine de ilan veriliyor. Ayrıca, banka bünyesindeki açık pozisyonlar için çalışanlara da tercih imkanı sunuluyor. İşe alım sürecinde adaylara yetkinlik bazlı mülakatların yanı sıra genel yetenek testleri, kişilik envanterleri, değerlendirme merkezleri uygulama araçları da kullanılıyor. Tanınan sosyal olanaklar ve yan haklar 12 maaş ve performansa bağlı prim uygulaması, yabancı dil tazminatı imkanı, sigorta, çalışanlara ve ailelerine sağlık hizmeti, göç tazminatı, sosyal yardım tazminatı, seyahat harcırahları, evlenme yardımı, doğum yardımı, giyim yardımı ve doğal afet yardımı gibi olanaklar sağlanmaktadır.


TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG

Fark ve değer yaratmayı sağlayacak iklimin oluşturulması ve desteklenmesi bütün yönetici ve çalışanlardan bekleniyor. Çalışan, sorumlulukları, yetkinlikleri, işini geliştirmesi ve kuruluş hedeflerine katkısı kriterleri temel alınarak değerlendiriliyor. İşe alınacak kişilerin eğitim düzeyi, başarı motivasyonu ve sosyal nitelikleri yüksek, gelişime, öğrenmeye ve yeniliklere açık, girişimci, dinamik, müşteri odaklı, saygılı ve iş ahlakına sahip kişiler olmalarına dikkat ediliyor. Havalimanında ve uluslararası platformda görev yapıldığından, çoğu pozisyon için çok iyi düzeyde İngilizce bilgisi kritik. Seyahat edebilirlik ve taşınmaya engeli olmamak ise yurt dışı kariyer fırsatları açısından önemli artılar. Management Trainee Programı, stratejilere paralel olarak, sürekliliğin ve liderliğin devamının sağlanması, süreçlerin etkin yönetilmesi ve kurumun bilgi birikiminin yaygınlaştırılması amacıyla, TAV Akademi tarafından yürütülüyor. Kurum içinden adaylar belirlenirken, eğitim, yetkinlik, performans ve motivasyon düzeyleri, kurum kültürüne uyumları, inovatif, proaktif, esnek ve etik kişiler olmaları İnsan Kaynakları ve yöneticilerinin görüşleriyle değerlendiriliyor. Değerlendirmelerde; sayısal ve sözel yetenek testleri, mesleki kişilik envanteri, yabancı dil seviye belirleme testi ve bire bir görüşmelerden faydalanılıyor. İş başvurusu için temel kaynak kurumsal işe alım sitesi www.tav.jobs. Ayrıca genel başvuru için hrinfo@tav.jobs adresine, kısa bir ön yazı ve özgeçmişleri ile başvuru yapılabiliyor. Gerektiğinde, web tabanlı on-line insan kaynakları sitelerinden, basın ilanlarından ve danışmanlık firmalarından da faydalanılıyor. Yurtdışı işletmeler için ise, yerel adaylara ulaşabilmek adına genelde gazete ilanları tercih ediliyor. Adayın kurum kültürüne, değerlerine ve genel anlamda işe uygunluğu, kişilik özellikleri ve yetkinliklerinin değerlendirilmesi insan kaynakları tarafından; mesleki bilgi ve deneyimi, ekip ile uyumlu çalışabilme özellikleri ilgili bölüm yöneticisi tarafından değerlendiriliyor. İnsan kaynakları yetkilileri ve ilgili bölüm yöneticilerinin görüşmeleri sonrasında olumlu olan adaylara sayısal ve sözel yetenek testleri ile pozisyonun gerekliliklerine paralel olarak yabancı dil ve/veya mesleki kişilik envanterleri uygulanıyor. Tüm çalışanlara toplam ücretlendirme ve ödüllendirme paketi; rekabetçi maaş, özel sağlık sigortası, indirimli bireysel emeklilik planı, yemek harcamaları, servis (ulaşım), ramazan kumanyası, evlilik yardımı, doğum yardımı, üniforma yardımı, vefat ödemesi, anlaşmalı kurumlardan indirimler, TAV Atölye (hobi kulüpleri), TAV Cup (spor kulüpleri), global kariyer olanakları, kişisel gelişim olanakları, sürekli öğrenme ortamı, iş güvenliği, vb. olanaklar sunuluyor. Yönetici pozisyonları için ise ayrıca şirket aracı, araç yakıt desteği, Blackberry, iletişim harcamaları ödemesi gibi ek yan haklar mevcut.


YEŞİM TEKSTİL

YEŞİM TEKSTİL

Adaylarda, genel yetenek testi sonucunda ölçülen analitik muhakeme ve problem çözme becerileri ile liderlik testi sonucunda belirlenen hırs, öğrenmeye ve yeniliğe açıklık kişilik özellikleri aranmaktadır. Management Trainee programına katılım için; üniversite mezunu olmak, İngilizceye en az intermediate seviyesinde hakim olmak, kurum içi yapılan iç eğitim, takım çalışması vb. uygulamalara aktif olarak katılıyor olmak gerekmektedir. Adaylar, insankaynaklari@yesim.com adresinde CV’lerini göndererek veya kariyer.net adresinden yayınlanan iş ilanlarına başvuruda bulunarak şirkete ulaşabiliyor. İşe alım sürecinde adaylara genel yetenek testi, yabancı dil testi, kişilik testleri, liderlik pusulası testi, yetkinlik bazlı mülakatlar uygulanmaktadır. Çalışanlara ücretlerin yanı sıra erzak, ayakkabı, havlu, kreş, yemek, servis imkânları sağlanıyor. Kurulan sosyal kulüpler aracılığı ile de birçok sosyal etkinlik ve iş dışında birçok farklı sosyal ortam yaratılıyor.


ZORLU ENERJİ

ZORLU ENERJİ

Adayların konusunda olduğu kadar, enerji sektöründe deneyim kazanmış olması, özellikle teknik alanlarda gerçekleşecek işe alımlar için büyük öneme sahip. Adayın kurum kültürüne uyumu, şirket vizyonuna ve değerlere uygun yetkinliklere sahip olması aranılan bir başka önemli özellik. Management Trainee programında, adayların, detaylı ve çok aşamalı seçim sürecinin ardından, oryantasyon programı ile grup şirketleri ve sektör hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanıyor; beklentileri ve yetkinleri göz önünde bulundurularak uygun pozisyonlara yerleştiriliyorlar. Başvurular kariyer.net üzerinden kabul ediliyor. Adaylara yetkinlik bazlı mülakat, teknik mülakat, kişilik envanteri ve İngilizce sınavı uygulanıyor. Zorlu Enerji Grubu’nun her çalışanına özel sağlık sigortası sağlanıyor. Ayrıca performans değerlendirme sisteminden elde edilen veriler doğrultusunda teknik ve kişisel gelişime destek verecek özel eğitim programları tasarlanıyor.


TÜRK HAVA YOLLARI

TÜRK HAVA YOLLARI

Türk Hava Yolları global çapta yayılmış hizmet ağıyla dünyanın birçok noktasında ofis ve hizmet birimlerine sahip. Bu ofis ve birimlerde çalışacak yeni adaylardan yabancı dili etkin bir şekilde kullanma becerilerine sahip olmaları bekleniyor. Yeni katılacak arkadaşların ekip çalışma ruhuna sahip, analitik düşünebilme ve analiz yapabilme yeteneğine sahip olmaları önemli. Genel müdürlükte, yurt içi ve yurt dışı ofislerde, kokpit ve kabin ekibinde yer alacak çalışanların görev alacakları pozisyona göre gerekli mesleki bilgi ve sağlık koşullarını sağlamaları gerekiyor. Türk Hava Yolları, ortaklık bünyesinde görev alacak yönetici ihtiyacını iç terfilerle kendi insan kaynaklarından karşılıyor. Yönetici pozisyonu için adaylar belirlenip performans değerlendirmeleri, yöneticilik becerilerine sahip olma durumları göz önünde bulundurularak üst kademlerce belirlenip, çeşitli seçme ve eleme aşamalarından ve gerekli pozisyonlar için uygulanan sınav süreçlerinden sonra adaylardan pozisyon için en uygun olanı tespit edilip yönetici ihtiyacı karşılanıyor. Management Trainee Programı benzeri çalışmalar zaman zaman yapılmakta olup daha çok iç kaynak kullanımına başvurularak sonuç alınmaya çalışılıyor. Bu çerçevede yapılan çalışmalar sıklıkla terfi çalışmalarında yoğunlaşıyor. Adaylar kurum web sitesi üzerinden özgeçmişleri ile ilgili pozisyonlara başvurabiliyor, pozisyonun gerektirdiği mülakat ve sınavlar için online olarak randevu alabiliyorlar. İşe alım sürecinde yazılı testler ile temel eğitim ve yetkinlikler değerlendirilmekte olup; sözlü mülakatlar ile kurum kültürüne uyumu, ihtiyaçlar ile adayların beklentilerinin örtüşmesi, pozisyonun gerektirdiği nitelik ve yetkinliklere sahip olması değerlendiriliyor. Pozisyonun niteliğine bağlı olarak her bir alım türüne göre, yetiştirilmek üzere pilot adayı, F/O (II.Pilot) aday adayı, kaptan pilot, SFI, kabin memuru, loadmaster, uzman, mühendis gibi farklı pozisyonlar için pozisyonun gereksinimlerini ölçen testler ortaklık bünyesinde ve alanında uzman kuruluşlarla iş birliği içerisinde uygulanıyor ve değerlendiriliyor. Ulaşım; doğum, emzirme, ölüm, evlenme gibi konularda yardım; çalışana yönelik özel sağlık sigortası ve özel sigorta indirimleri; bayan personel çocukları için okul öncesi eğitim (kreş) imkanı, ücretsiz ve indirimli uçuş imkanları ile vize ve konaklama kolaylığı, çalışanlara ortaklık tarafından sunulan hizmetler arasında yer alıyor.


ZURICH SİGORTA

ZURICH SİGORTA

Adaylardan öncelikle sigortacılığı tanımaları, sevmeleri ve kariyer beklentilerini buna göre şekillendirmeleri bekleniyor. Yönetici altı pozisyonlarda en az 2 yıllık meslek yüksekokulu mezunu olmak şartı ile birlikte sigorta sektöründeki gelişmeleri takip etmek, kariyer beklentisini net şekilde ortaya koyabilmek ve yeniliklere açık olmak önemli. İngilizce biliyor olmak da ayrıca bir tercih sebebi. Yönetici pozisyonları için ise alanında engin bir iş bilgisine sahip olmak, yönetim becerileri konusunda gelişmiş olmak ve iyi bir İngilizce bilgisi öncelikli. Management Trainee programına katılım için; 4 yıllık üniversite mezunu olmak, İngilizce bilmek, 27 yaşını geçmemiş olmak ve sigorta sektöründe kariyer sahibi olmayı istemek öncelikli şartlar. İş başvuruları kariyer siteleri üzerinden alınıyor. İşe alım sürecinde deneyimli alımlarda yetkinlik bazlı mülakat, terfiyen alımlar olursa assessment uygulamaları yapılıyor. Toplu işe alımlarda sözel sorgulama ve veri yorumlama testleri uygulanıyor. Zurich Sigorta’da her pozisyon için belirlenmiş bir ücret politikası bulunmakta. Toplam ücret paketi, yılda 12 kez ödenen maaş ve kişisel performans ile kurum başarısına göre belirlenen performans ödüllendirmesinden oluşuyor.


T-BANK

T-BANK

Öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık, ne yapmak istediğini belirlemiş ve hedeflerini netleştirmiş, etkin iletişim becerilerine sahip, ekip çalışmasına yatkın, iş etiği ve sorumluluk sahibi adaylar aranmaktadır. İş başvurusunda bulunmak isteyen adaylar, www.tbank.com.tr web adresindeki insan kaynakları bölümü içerisinde yer alan İlanlarımız / Başvuru menüsü aracılığı ile başvuru yapabiliyorlar. Öncelikle özgeçmişleri pozisyona uygunluğuna göre değerlendiriliyor ve adaylar görüşmeye davet ediliyor. İşe alım sürecinde CV’nin ötesinde mülakat önem kazanıyor. Adaylar yapılandırılmış mülakatlarla (genel bir tanışma, iş tanımıyla birlikte karşılaştırma yetkinlik bazlı tanıma, envanter uygulamaları ve iş kollarıyla görüştürme) tanıma ve değerlendirmeye alınıyor. İK ve işkolu görüşü olumlu olduğu takdirde, referans araştırması sonrasında süreç iş teklifi ile tamamlanıyor. Çalışanlar arasında sosyal etkileşimi sağlamaya ve motivasyonlarının arttırılmasına yönelik aktiviteler düzenlemeye önem veriliyor. Her T-Bank çalışanın üyesi olduğu T-Kulüp aracılığı ile çalışanların birlikte keyifli, öğretici vakit geçireceği etkinlikler düzenleniyor ve sosyal hayatı zenginleştirecek çalışmalar yapılıyor.


TEKNOSA

TEKNOSA

Adaylarda aranan özellikler; perakende sektöründe kariyer yapmayı hedefleyen, sektörün dinamik yapısına ayak uydurabilecek, bilişim ürünleri ile ilgili ve teknolojiyi yakından takip eden, çalışkan kişiler olmaları. Özellikle mağaza ekibi için işe alımlarda satış ve ikna yeteneği, güler yüz, güçlü iletişim becerileri ve disipline dikkat ediliyor. Yönetici pozisyonlarını ise dışarıdan istihdam etmek yerine şirket içinden terfi yoluyla doldurmayı tercih ediyorlar. MT programına alınacak adaylar Değerlendirme Merkezi Uygulaması yapılarak seçiliyor. Değerlendirme Merkezi uygulamasında; kişilik envanteri, yetkinlik bazlı mülakat, grup çalışmaları ve vaka çalışmalarını içeren bir dizi uygulama kullanılıyor. Uygulamalarda başarılı olan adaylar MT programı dahilinde “Mağaza Yöneticisi Yetiştirme Programına katılmaya hak kazanıyor. İş başvuruları insan_kaynaklari@teknosa.com üzerinden gerçekleşiyor. İşe alım sürecinde adaylara pozisyona göre yabancı dil testi, kişilik envanteri, yetkinlik bazlı mülakat, teknoloji testi, grup çalışmaları ve vaka çalışmalarını içeren değerlendirme merkezi uygulamaları gerçekleştiriliyor. Yan haklar ve sosyal olanaklar çalışılan pozisyona ve lokasyona göre farklılıklar gösteriyor. Sosyal etkinliklerin büyük bir kısmı, gönüllü olan çalışanların oluşturduğu ve şirket yönetimi tarafından desteklenen TeknoYaşam Kulübü tarafından organize ediliyor.


Sıralama Ölçüsü

En Çok Yorum Alan Firmalar

Deloitte Türkiye

Deloitte, dünya çap..

GARANTİ EMEKLİLİK

Temsil gücü yüksek,..

MERCEDES-BENZ

Başarılı bir öğreni..

ERNST & YOUNG

Adayların ekip çalı..

Essance Istanbul

PR Ajansi

En Çok Maaş Eklenen

KALE KİLİT VE KALIP..

Kale Kilit, sadece ..

Aria Event

Aria Turizm Event o..

MERCEDES-BENZ

Başarılı bir öğreni..

Mondelez Internatio..

Mondelez Internatio..

Aviva Sa

Toplam 18 şirketin ..

En Çok Mülakat Eklenen

Deloitte Türkiye

Deloitte, dünya çap..

Eczacıbaşı Yapı Ger..

Eczacıbaşı Yapı Ger..

L'oreal Türkiye

Kozmetik

YAPI KREDİ BANKASI

Kariyerinde bankacı..

VeriPark

1998 yılında İstanb..